[EUS]
Inspekzioak, errefortzuak, eraberritzeak eta obra berria egurrarekin. Ingurugiroa babestuz, material tradizional eta teknika berrien aldeko apustua egin nahi duzuenentzat!

[CAS]
Inspecciones, refuerzos, reformas y obra nueva con madera. Para aquellos que cuidando el medioambiente queréis apostar por este material tan tradicional con las técnicas más innovadoras!

Wooden Community Shelter for Refugees (Mannheim) – Kaiserslautern


[EUS]
Erreforma proiektuak etxebizitza eta lokal komertzialetarako, egitura errefortzuak, etxebizitza salerosteko edo alokatzeko informeak eta jarduera proiektuak.

[CAS]
Proyectos de reforma en viviendas y locales comerciales, refuerzos de estructuras, informes para compra-venta y alquiler de viviendas y proyectos de actividad.

Arribinieta Baserria (Mutriku)


[EUS]
Fatxadak energetikoki eraberritzeko proiektuak. Materialen hautaketa jasangarritasun irizpideen arabera egiten lagunduko dizugu, gure informazio guztia zure esku edukiko duzu.

[CAS]
Proyectos para rehabilitar energéticamente las fachadas. Te ayudaremos en la elección de materiales según criterios de sostenibilidad, toda nuestra información estará a tu alcance.

Santa Ana III-2 (Ermua)


[EUS]
Irisgarritasuna hobetzeko proiektuak atarietan: zorua mailakatzeko, eskailerak eraberritzeko eta igogailua eraberritu edo berria instalatzeko.

[CAS]
Proyectos para mejora de accesibilidad en portales para nivelar el suelo, para reformar las escaleras y para rehabilitar o instalar un nuevo ascensor.

Urasandi (Elgoibar)


[EUS]
Etxe edo lokala salerosi aurretik baloratzeko txostena. Erreforma aukera ezberdinak aztertzen ditugu plano eta behin-behineko obra aurrekontuarekin.

[CAS]
Informe de valoración previo a la compra-venta de local o vivienda. Analizamos diferentes opciones de reforma con planos y presupuestos iniciales de obra.

Julian Etxeberria (Eibar)


[EUS]
Zure eraikinak 50 urte baino gehiago baditu edota eraberritze-lanak egiteko diru-laguntzak lortu nahi badituzue, EIT txostena edukitzea beharrezkoa da.
Kontsulta ezazu hemen: https://www.euskoregite.com/eu/

[CAS]
Si tu edificio tiene más de 50 años y/o queréis conseguir ayudas económicas para realizar obras de rehabilitación, es necesario tener el informe de la ITE.
Haz tu consulta aquí: 
https://www.euskoregite.com/es/