[EUS]
Inspekzioak, errefortzuak, eraberritzeak eta obra berriak egiten ditugu egurrezko egiturekin. Ingurugiroa babestuz, material tradizional eta teknika berrien aldeko apustua egin dugu, egurra etorkizuneko arkitektura jasangarriaren ardatz nagusia dela sinisten dugulako.

[CAS]
Hacemos inspecciones, refuerzos, reformas y obra nueva con estructuras de madera. Apostamos por este material tan tradicional con las técnicas más innovadoras, porque creemos que la madera es el eje principal de la arquitectura sostenible del futuro y cuida el medio ambiente.

Ubitxa (Eibar)


[EUS]

50 urte baino gehiago dituzten eraikinetan edota eraberritze-lanak egiteko diru-laguntzak lortzeo EIT inspekzioak egiten ditugu.
Kontsulta ezazu hemen: https://www.euskoregite.com/eu/

[CAS]
Realizamos inspecciones ITE en edificios con más 50 años y/o para conseguir ayudas económicas para realizar obras de rehabilitación.
Consúltalo aquí: 
https://www.euskoregite.com/es/


[EUS]
Erreforma proiektuak egiten ditugu etxebizitza eta lokal komertzialetarako. Aurrekontu eta egutegi zehatzak garatzen ditugu obra prozesuaren kontrol zorrotzena egiteko.

[CAS]
Realizamos proyectos de reforma en viviendas y locales comerciales. Desarrollamos presupuestos y calendarios con mucho detalle para tener un riguroso control en el proceso de obra.

Arribinieta Baserria (Mutriku)


[EUS]
Fatxadak energetikoki eraberritzeko ejekuzio proiektuak burutzen ditugu. Materialen hautaketa, jasangarritasun irizpideen arabera egiten dugu. Gure informazio guztia zure esku edukiko duzu.

[CAS]
Realizamos proyectos para rehabilitar energéticamente las fachadas. Elegimos los materiales según criterios de sostenibilidad. Toda nuestra información estará a tu alcance.

Santa Ana III-2 (Ermua)


[EUS]
Zure etxea erreformatzeko aukera ezberdinak aztertzen ditugu plano, argazki muntaia eta obra aurrekontu zehatzenekin.

[CAS]
Analizamos diferentes opciones para reformar tu vivienda con planos, fotomontajes y presupuestos de obra más detallados.

Isasi (Eibar)


[EUS]
Irisgarritasuna hobetzeko proiektuak egiten ditugu atarietan: zorua mailakatzeko, eskailerak eraberritzeko eta igogailua eraberritu edo berria instalatzeko.

[CAS]
Hacemos proyectos para mejora de accesibilidad en portales para nivelar el suelo, para reformar las escaleras y para rehabilitar o instalar un nuevo ascensor.

Urasandi (Elgoibar)